Jak nisza stała się mainstreamem

We współczesnym świecie informacja jest bronią nie mniej ważną niż uzbrojenie i sprzęt wojskowy. W Polsce niestety występował ewidentny deficyt zauważalnych medialnie, cywilnych ale rzetelnych informacji o siłach zbrojnych, ich uzbrojeniu oraz o wojnie. Konflikt na Ukrainie w 2022 roku z całą ostrością uwypuklił ów problem. Na szczęście w kraju istnieje spora grupa osób, która od ponad dekady związana jest z branżą bezpieczeństwa i obronności. Tworzą ją emerytowani żołnierze i oficerowie, pracownicy naukowi, cywilni analitycy oraz publicyści periodyków specjalistycznych poświęconych militariom.

Wybuch wojny spowodował, że niewielka ale bardzo merytoryczna „nisza” ekspertów trafiła do mediów głównego nurtu.  Jednym z  tego następstw jest strona „Wolski o Wojnie”, która pierwotnie miała być osobistą wizytówką Autora a finalnie stała się de facto prezentacją wspaniałego  zespołu ludzi. Nie jesteśmy sformalizowanym think-tankiem ale w polskich realiach stanowimy jego odpowiednik. Dysponujemy potencjałem pozwalającym na rzetelne analizowanie i komentowanie bieżących wydarzeń w obszarze sił zbrojnych oraz konfliktów. 
Naszą misją jest rzetelna informacja.